Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

'martorell' apareix 87 vegades a 86 documents
'margalida' apareix 10 vegades a 10 documents


El que les paraules no poden expressar  - Martorell, Margalida
Font: Temps moderns 1997, no. 38, p 019
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.8322077 - 1 p. - Ver registro completo

Charles Chaplin: un pioner de les bandes sonores  - Martorell, Margalida
Font: Temps moderns 1998, no. 40, p 018
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Chaplin, Charlie 1889-1977.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Chaplin, Charlie 1889-1977.
Rellevància comparativa: 6.8322077 - 1 p. - Ver registro completo

Dave Grusin: un talent  - Martorell, Margalida
Font: Temps moderns 1997, no. 35, p 015
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.8322077 - 1 p. - Ver registro completo

Mark Isham: versatilitat i sensibilitat  - Martorell, Margalida
Font: Temps moderns 1997, no. 34, p 022
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.8322077 - 1 p. - Ver registro completo

La meva història amb Clint Eastwood  - Martorell, Margalida
Font: Temps moderns 1998, no. 45, p 008
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.8322077 - 1 p. - Ver registro completo

La música en el cinema mut  - Martorell, Margalida
Font: Temps moderns 1998, no. 43, p 015
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Música de cinema mut.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Silent film music.
Rellevància comparativa: 6.8322077 - 1 p. - Ver registro completo