Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

antoni (250) juan (4) fiol (47)


Trois Cinema a Sa Nostra - Fiol Juan, Antoni
Font: Temps moderns 2009, no. 153, p 040
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.857982 - 1 p. - Ver registro completo

Manderlay Cinema a Sa Nostra - Fiol Juan, Antoni
Font: Temps moderns 2007, no. 133, p 042-043
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 7.857982 - 1 p. - Ver registro completo

Das Leben der Anderen (La vida de los otros) Cinema a Sa Nostra - Fiol Juan, Antoni
Font: Temps moderns 2008, no. 140, p 040-041
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.857982 - 2 p. - Ver registro completo