Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

'andreu' apareix 6 vegades a 6 documents
'joan' apareix 233 vegades a 230 documents


De Rififí a Rufufú  - Andreu, Joan
Font: Temps moderns 2007, no. 132, p 016-017
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.50438 - 2 p. - Ver registro completo

Manos peligrosas  - Andreu, Joan
Font: Temps moderns 2006, no. 125, p 020-022
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.50438 - 3 p. - Ver registro completo

Cinema negre  - Andreu, Joan
Font: Temps moderns 2006, no. 123, p 011-012
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film noir.
Rellevància comparativa: 6.50438 - 2 p. - Ver registro completo

Cine Negre  - Andreu, Joan
Font: Temps moderns 2006, no. 124, p 011-013
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film noir.
Rellevància comparativa: 6.50438 - 3 p. - Ver registro completo

Cinema negre  - Andreu, Joan
Font: Temps moderns 2006, no. 122, p 025-026
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Cinema negre.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film noir.
Rellevància comparativa: 6.50438 - 2 p. - Ver registro completo

El beso mortal  - Andreu, Joan
Font: Temps moderns 2007, no. 129, p 013-015
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.50438 - 3 p. - Ver registro completo