Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

'gabriel' apareix 49 vegades a 49 documents
'amer' apareix 3 vegades a 3 documents


Michal Rovner  - Amer, Gabriel
Font: Temps moderns 2006, no. 126, p 035
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Rovner, Michal.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Rovner, Michal.
Rellevància comparativa: 7.8106365 - 1 p. - Ver registro completo

La seqüència  - Amer, Gabriel
Font: Temps moderns 1994, no. 4, p 008
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.8106365 - 1 p. - Ver registro completo

Daniel Canogar  - Amer, Gabriel
Font: Temps moderns 2006, no. 126, p 036
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.8106365 - 1 p. - Ver registro completo