Cerca de text


10 documents rellevants a la consulta.

'matias' apareix 12 vegades a 12 documents
'valles' apareix 10 vegades a 10 documents


Andrés Ferret, entre Mankiewicz i Addison De Witt Recordant Andreu Ferret. Homenatge a Andreu Ferret - Vallés, Matías
Font: Temps moderns 1999, no. 49, p 012-013
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Ferret, Andreu.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Ferret, Andreu.
Rellevància comparativa: 8.020308 - 2 p. - Ver registro completo

Totes les pel·lícules tenen un final infeliç  - Vallés, Matías
Font: Temps moderns 2001, no. 71, p 024
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.020308 - 1 p. - Ver registro completo

Matthau, el braç desarmat de Billy Wilder  - Vallés, Matías
Font: Temps moderns 2000, no. 65, p 022
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.020308 - 1 p. - Ver registro completo

La premsa és el western de la vida diària  - Vallés, Matías
Font: Temps moderns 2002, no. 86, p 015-016
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.020308 - 2 p. - Ver registro completo

Edogville no serveix perquè ens serveix Edogfood  - Vallés, Matías
Font: Temps moderns 2003, no. 98, p 025
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.020308 - 1 p. - Ver registro completo

El cine d'actor i la psicofisonomia  - Vallés, Matías
Font: Temps moderns 1997, no. 32, p 007
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.020308 - 1 p. - Ver registro completo

Sempre arribo tard  - Vallés, Matías
Font: Temps moderns 2001, no. 78, p 028
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.020308 - 1 p. - Ver registro completo

Una mala persona, per fortuna  - Vallés, Matías
Font: Temps moderns 2002, no. 83, p 007
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.020308 - 1 p. - Ver registro completo

La imatge mòbil del segle XX  - Vallés, Matías
Font: Temps moderns 1995, no. 018, p 016
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.020308 - 1 p. - Ver registro completo

La revisió perpètua  - Vallés, Matías
Font: Temps moderns 1994, no. 3, p 005-006
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.020308 - 2 p. - Ver registro completo