Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

'valenciano' apareix 4 vegades a 4 documents
'valenti' apareix 4 vegades a 4 documents


La pel·lícula de la seva vida  - Valenciano, Valentí
Font: Temps moderns 1995, no. 018, p 013
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.110288 - 1 p. - Ver registro completo

Els taulons dels ponts de Madison cruixen  - Valenciano, Valentí
Font: Temps moderns 1996, no. 20, p 008
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.110288 - 1 p. - Ver registro completo

El misteri del cinema es desvetlla a Binissalem  - Valenciano, Valentí
Font: Temps moderns 1995, no. 014, p 004
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.110288 - 1 p. - Ver registro completo

Cartes des de lluny (1)  - Valenciano, Valentí
Font: Temps moderns 1996, no. 23, p 008
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.110288 - 1 p. - Ver registro completo