Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La varietat d'un mateix arquetip, 4 tipologies de la femme fatale cinematogràfica (part I)
Autor/es Consell Editorial
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2009, no. 158, p 051-054
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess