Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Diàlegs de Walden: seqüències i sons en Portabella (II)
Autor/es Portabella, Pere
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2009, no. 158, p 019-024
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess