Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El reconeixement d'un film insòlit: Vida en sombras (Llorenç Llobet-Gràcia, 1948)
Autor/es Jiménez, Xavier
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2009, no. 156, p 019-023
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess