Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Altres nins, altres pel·lícules....Els nins de la pantalla. La psicologia infantil en el cine (VIII)
Autor/es Genovart, Gabriel
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2009, no. 155, p 021-031
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess