Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El tercer home: 60 anysCinema a Sa Nostra
Autor/es Martí, Octavi
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2009, no. 153, p 036-039
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess