Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El bé i el mal en una sínia de firaCinema a Sa Nostra
Autor/es Pons, Pere Antoni
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2009, no. 152, p 033-034
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess