Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El primer president negre, el primer regidor gayLa pel·lícula de la història
Autor/es Rotger, Francesc M.
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2009, no. 150, p 025
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess