Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Entrevista a Miquel Forteza Moll. Retrat en curt d’un jove cineastaTreballant en curt, Cinema a Sa Nostra
Autor/es Coronado, Àngela
Matèries en català: Cinematografia ; Forteza Moll, Miquel Intervius
Matèries en anglès: Motion pictures ; Forteza Moll, Miquel Interviews
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2008, no. 145, p 052-057
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess