Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El guió l’escriu la vida: diàleg d’Albert Walden amb Ross McElwee
Autor/es Consell Editorial
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2008, no. 145, p 024-028
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess