Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Desesperación, de Daniel AguilarteQuadern d’un rodatge
Autor/es Coronado, Àngela ; Amengual, Àlex
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2008, no. 144, p 005-014
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess