Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’ajut econòmic fa possible el sosteniment de la programació regular de l’any 2008 ”SA NOSTRA” ha donat suport al Teatre del Mar
Autor/es Consell Editorial
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2008, no. 144, p 004
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess