Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Rememorar Vèrtigo (1958). Punt d’inflexió per a Hitchcock, obra referencial del cinema.
Autor/es Jiménez, Xavier
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2008, no. 143, p 010-014
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess