Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Premis Goya 2007: per fi!Bandes de so
Autor/es González, Hazael
Matèries en català: Cinematografia ; Premios Anuales de la Academia Goya
Matèries en anglès: Motion pictures ; Premios Anuales de la Academia Goya
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2008, no. 141, p 020
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess