Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El cinema és una rostre de dona (Diàleg d’Albert Walden amb José Luis Guerin)Cinema a Sa Nostra
Autor/es Consell Editorial
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2008, no. 139, p 034-037
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess