Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L'últim gest d'lngmar BergmanCinema a Sa Nostra
Autor/es Sampol, Carles
Matèries en català: Cinematografia ; Bergman, Ingmar, 1918-2007
Matèries en anglès: Motion pictures ; Bergman, Ingmar, 1918-2007
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2007, no. 136, p 031
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess