Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Manhattan (1979), de Woody Allen: simfonia de Nova YorkCiutats de cinema
Autor/es Pons, Júlia
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2007, no. 136, p 020-021
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess