Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ha sortit el número 5 de la col·lecció editorial Temps Moderns "El somni de l'oest" de Gabriel Genovart. Reproduïm un capítol dins aquesta revista
Autor/es Consell Editorial
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2007, no. 134, p 020-024
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess