Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La pesadilla de Darwin o la depredació humana sensé coartadesCinema a Sa Nostra
Autor/es Sánchez Noriega, José Luis
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2007, no. 133, p 027-028
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess