Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Tom i Jerry en el record més bell
Autor/es Roca, Toni
Matèries en català: Cinematografia ; Animació (Cinematografia)
Matèries en anglès: Motion pictures ; Animation (Cinematography)
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2007, no. 130, p 029-030
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess