Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Notes impertinents (XVIII). Blanc i negre, entre l'home i la imatge
Autor/es Serra, Antoni
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2007, no. 129, p 004-005
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess