Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El capell de Bama DillertTot recordant Dean Martin
Autor/es Figuera, Antoni
Matèries en català: Cinematografia ; Dean, Martin
Matèries en anglès: Motion pictures ; Martin, Dean
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2006, no. 128, p 024-025
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess