Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Comença la saga 11-S en el cinema de consum nord-americà
Autor/es Thomàs, Antoni M.
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2006, no. 127, p 021-022
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess