Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Robert WiseCinema a Sa Nostra
Autor/es Fiol Pons, Guillem
Matèries en català: Cinematografia ; Wise, Robert
Matèries en anglès: Motion pictures ; Wise, Robert
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2006, no. 126, p 038-040
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess