Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un record per a Joaquim JordàApunts a contrallum
Autor/es Romaguera, Josep Carles
Matèries en català: Cinematografia ; Jordà, Joaquim
Matèries en anglès: Motion pictures ; Jordà, Joaquim
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2006, no. 125, p 038-040
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess