Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Tapes per assaborir en versió originalIX Festival de Cine Español de Málaga
Autor/es Lluy, Xicu
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2006, no. 123, p 022-023
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess