Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El precusor anomenat Jacques BeckerCinema a Sa Nostra
Autor/es Thomàs, Antoni M.
Matèries en català: Cinematografia ; Becker, Jacques
Matèries en anglès: Motion pictures ; Becker, Jacques
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2006, no. 122, p 039-042
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess