Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una genealogia de la voluntat de puresa(De Nathaniel Hawthorne a Chicho Ibáñez Serrador)
Autor/es Pons, Pere Antoni
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2006, no. 122, p 004-006
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess