Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     IX Mostra de Cinema i Vídeo de PalmaCita amb el curtmetratge balear i presentació de l’ACIB
Autor/es Pons, Júlia
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2006, no. 121, p 024-029
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess