Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El dictador Franco i el cinema
Autor/es Serra, Antoni
Matèries en català: Cinematografia ; Franco Bahamonde, Francisco, 1892-1975
Matèries en anglès: Motion pictures ; Franco Bahamonde, Francisco, 1892-1975
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2005, no. 118, p 004-005
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess