Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Las uvas de la ira: la poda de la vidaCinema a Sa Nostra
Autor/es Fiol Pons, Guillem
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2005, no. 113, p 035-038
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess