Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L'home del cinema no porta avui gavardina(A la memòria il·lustre de Virginia Mayo, morta quan escrivia aquestes humils paraules)
Autor/es Roca, Toni
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2005, no. 110, p 017
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess