Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Adéu a Miquel Porter i Moix
Autor/es Aguiló, Catalina
Matèries en català: Cinematografia ; Porter i Moix, Miquel
Matèries en anglès: Motion pictures ; Porter i Moix, Miquel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2004, no. 108, p 036
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess