Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     49 setmana Internacional de cine de Valladolid. SEMINCI
Autor/es Vidal Amengual, Jaume
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2004, no. 108, p 005-009
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess