Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Entrevista a Antoni M. Thomas
Autor/es Vidal Amengual, Jaume
Matèries en català: Cinematografia ; Thomas, Antoni M. Intervius
Matèries en anglès: Motion pictures ; Thomas, Antoni M. Interviews
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2004, no. 101, p 043-045
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess