Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Històries de por (i III)¿Es convertia realment Irena Dubrovna en una pantera?
Autor/es Genovart, Gabriel
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2004, no. 101, p 005-008
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess