Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Històries de por (II). L'ombra de Frankenstein és allargada
Autor/es Genovart, Gabriel
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2004, no. 100, p 017-020
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess