Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les imatges d'una dècada (I)Apunts a contrallum
Autor/es Romaguera, Joan Carles
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2004, no. 100, p 007-013
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess