Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Hitchcock, cineasta transparent i ferroviari
Autor/es Martí, Octavi
Matèries en català: Cinematografia ; Hitchcock, Alfred, 1899-1980
Matèries en anglès: Motion pictures ; Hitchcock, Alfred, 1899-1980
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2003, no. 98, p 026-029
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess