Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aproximació a Stanley Kubrick (I)
Autor/es López Crespí, Miquel
Matèries en català: Cinematografia ; Kubrick, Stanley
Matèries en anglès: Motion pictures ; Kubrick, Stanley
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2003, no. 97, p 004-005
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess