Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Contemplació versus distracció. A propòsit d'El color del paradís i Les mans buides
Autor/es Bover, Joan
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2003, no. 96, p 019-020
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess