Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     100 anys d'una història del cine (de Cesáreo González a Bob Hope)
Autor/es Roca, Toni
Matèries en català: Cinematografia ; Cinematografia Història
Matèries en anglès: Motion pictures ; Motion pictures History
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2003, no. 96, p 009
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess