Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Tren i FerrocarrilCinema i tren
Autor/es Gubern, Romà
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2003, no. 95, p 016-021
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess