Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una bibliografia il·lustrada i comentada sobre cinema i ferrocarril (aproximació a una bibliografia específica sobre el ferrocarril en el cinema)
Autor/es Fernández, F. Antonio
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2003, no. 94, p 005-007
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess