Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Homenatge a William WylderCinema a Sa Nostra
Autor/es Consell Editorial
Matèries en català: Cinematografia ; Wyler, William
Matèries en anglès: Motion pictures ; Wyler, William
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2002, no. 88, p 032
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess